מערכת תצוגה לחדרי ישיבות

pic-1n

מערכת חדרי ישיבות

מערכת חדרי ישיבות הינה מערכת תוכנה המאפשרת התקנת מסך בכניסה לחדר הישיבות ובמרכזו תצוגה של הישיבות אשר מתקיימות בחדר הישיבות באופן שוטף. המערכת מתבססת על כך שחדרי הישיבות מתנהלים בצורה מסודרת באמצעות Exchange כ-Meeting Rooms שולפת ומציגה את נתוני התצוגה מתוך שרתי ה-Exchange.

לכל חדר ישיבות מוצמד מסך בו יופיע המידע הבא :

 • שם חדר הישיבות המוצמד לחדר הישיבות הנוכחי.
 • הפגישה הנוכחית / זמינות החדר בזמן הנוכחי.
 • תצוגת כלל פגישות היום.
 • תצוגת אביזרים המשויכים לחדר. (מערכת אודיו/וידיאו ....)
 • לכל פגישה יוצג מצב החדר בלבד כולל שם המזמין.
 • רק פגישות שאושרו יוצגו ע"ג המסך.
 • תצוגת סטטוס יתר חדרי הישיבות.
 • שם החדר ופרטים מזהים נוספים.

כאמור, המערכת מתבססת על ניהול חדרי הישיבות כ-Meeting Rooms בשרתי ה-Exchange. רק פגישות אשר אושרו במערכת חדרי הישיבות - יוצגו במסך. מפאת רגישות המידע לא יוצג על המסך נושא הישיבה, למרות שהדבר ניתן ליישום מבחינה מקצועית.

בסרגל הימני מוצג יומן חדר הישיבות למשך שעות היום מהבוקר עד לערב כאשר השעה הנוכחית מוצגת על המסך באופן שוטף.

בסרגל השמאלי מוצגים יתר חדרי הישיבות הארגוניים. במידה והמערכת מותקנת על גבי מסך מגע ניתן יהיה לראות זמינות של חדר הישיבות אשר יבחר מתוך הנווט השמאלי.

בנוסף, המערכת ניתנת לקסטומיזציה לצרכי הלקוח כך שניתן להציג רכיבי מידע נוספים במקום הרכיבים אשר קיימים על המסך בצורה סטנדרטית. להלן אפשרויות נוספות להעשרת המידע :

 • שידור מזג האוויר באזור חדר הישיבות.
 • הצגת שער המנייה.
 • הצגת מצלמה מרוחקת.
 • הצגת סרטוני תדמית.
 • הצגת חדשות מ-YNET.
 • הצגת חדשות כלכליות.

רכיבים אלו מצריכים התאמה מיוחדת לתשתיות הארגון.

היבטים טכנולוגיים

להלן הרכיבים עליהם מתבססת המערכת לטובת עבודתה השוטפת בתוככי הארגון.

 • שרתי ה-Exchange מגרסת 2007 SP1 ומעלה.
 • שרת IIS מותקן על גבי Windows Server 2003 ומעלה.
 • תחנה רזה Windows FLP המותקנת מאחורי המסך בכניסה לחדר הישיבות.
 • תצוגת חדר הישיבות על גבי דפדפן IE-7 ומעלה.